Tez Nasıl Yazılır?

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programlarını tamamlamak için tez yazması gereken öğrencileri gerek tez yazdırma konusunda tecrübeleri olmamaları gerek yeterli desteği alamamaları sebebiyle oldukça zor günler beklemektedir. Bu zor süreçle yüzleşen öğrenciler bu sebeple “tez nasıl yazılır?” araştırması yapmaktadırlar. Metod Akademi olarak bu yazı kaosamında  “tez nasıl yazılır” konusuna değinerek bahsi geçen zorlu günlerinizde size destek olmayı amaçlamaktayız.

Tez Nedir, Tez Nasıl Yazılır?

Anova Akademi olarak siz değerli öğrencilere “Tez Nasıl Yazılır” sorusuna aşamalarıyla birlikte cevap vereceğiz.. Bu yazıda yer alan bilgilerin özellikle tez aşamasına bir türlü nereden başlayacağını bilmeyen öğrenciler için oldukça fayda sağlayacağını düşünmekteyiz.

Tez Nasıl Yazılır?
Tez Nasıl Yazılır?

Tez Konusunu Belirleme

“Tez Nasıl Yazılır” kapsamında tez konusu belirleme, tez sürecinin en önemli aşamalarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bahsi geçen aşamada konuya hakimiyet düzeyiniz önemlidir. Buna doğrultuda dikkat etmeniz gereken hususlar aşağıda gösterilmektedir.

Tez nasıl yazılır?
Tez nasıl yazılır?

Taslak Hazırlama

Tez konusu belirleme aşamasından sonra, içindekiler bölümünün meydana getirilmesi germemektedir. Çalışmalar genel olarak bulgular kısmı var ise 4 bölümden ya da bazı üniversitelere göre Giriş, Kavramsal Çerçeve, Araştırma ve Sonuç olarak ayrım sağlamaktadır. Bahsi geçen taslağın tez yazım kılavuzunda yer alan maddelerine göre hazırlanması germemektedir

Kavramsal Çerçeve bölümü için oluşturulacak içindekiler kısmı, konudan sapmadan araştırma yapılarak ve belirlenecek başlıkların kaynak yeterliliği göz önünde bulundurularak ana başlık, alt başlı şeklinde başlıklar oluşturulur. Tez taslağı oluştururken en çok dikkat edilmesi gereken nokta genel bilgiler bölümüdür. Kavramsal çerçevenin taslağının baştan belirlenmesi sizi kaynak okuması yapma aşamasında doğru yönlendirecek dolayısıyla zamanınızı boşa harcamanın önüne geçecektir.

Kaynak Araştırması

“Tez Nasıl Yazılır”  sorusuna verilecek aşamaları cevapların en önemli ve en zor olanı kaynak araştırması ve  araştırılan kaynakları bir bütün haline getirmektir. Unutulmamalıdır ki kaynak araştırması yapılmasının ardından  en zor kısım bu kaynakları bütün haline getirilerek yazıya aktarmaktır. Kaynak taraması yapabileceğiniz bazı siteleri aşağıda paylaşıyoruz.

Formata Uygunluk

Her üniversitenin farklı kuralları içeren tez yazım kılavuzları bulunmaktadır. Tezlerin üniversitelerin hazırlamış olduğu tez yazım kılavuzlarına göre hazırlanması zorunludur. İnternette karşılaşacağınız tez yazım kılavuzu örneklerini dikkate almamanız gerekmektedir. Sizin için doğru olan tez yazım kılavuzu enstitünüzün paylaştığı kılavuzdur.

Akademik Dil Uygunluğu

“Tez Yazma” sürecinde önem taşıyan bir faktörde tezin yazımında akademik dil kullanımına dikkat edilmesi gerkemektedir.  Tez yazımında birinci tekil şahıs içeren cümleler kullanılmamaktadır. Yazar kişi gerektiğinde kendisinden bahsetmek istediğinde biz ifadesi ile bahsetmelidir. Araştırmacı yalın dil kullanarak çalışmayı fazla kelimeler üzerinden boğmadan sadece şekilde aktarım sağlamadır.

İntihal

Bilimsel çalışmaların yapısında devamlılık ve daha evvel gerçekleştirilen çalışmalardan haberdar olunması gereksinimi bulunmaktadır. Gerçekleştirilen tüm bilimsel araştırmalar daha evvel gerçekleşmiş araştırmalar üzerinden gerçekleştirilmektedir Meydana getirilen çalışmaların yayın içerisinde aktarımında birtakım nizamlara uyulması, faydalanan referansların yine belirli nizamlara doğrultusunda gösterilmesi zorunludur. Bilimsel çalışma meydana getirmek ve çalışma neticelerini ilan etmek kademesinde kasıtlı olarak ya da farkında olmadan gerçekleştirilen hatalar çalışmanın saygınlığına zarar vermenin yanında çalışma konusunun dahil olduğu alanı da olumsuz etkilemektedir. Bilimsel etkileşim oluşumunda genellikle “etik dışı” şeklinde ifade edilen bu davranışlar kapsamına “sahtecilik”, “intihal”, “uydurmacılık” ve “tekrarlanan yayın yapma” ve bunun gibi istenmeyen uygulamalar girmektedir. Bu kuramlar içerisinde sürekli olarak karşılaşılan intihal yalnızca akademik alanlardan ziyade sanat ve edebiyat camiasının da karşılaştığı bir problemdir. Bilimsel bir çalışmanın etik olarak kaliteli bir araştırma olarak kabul edilebilmesi için yazma sürecinde belirlenmiş nizamlara uyulması ve bilimsel değerlere bağlı olunması gereksinimi zorunludur

Tezinizi hazırladınız, akademik dil uygunluğu, tez yazım kılavuzuna göre doğru biçimlendirme ve başarılı bir araştırma ile sonuçlandırdınız. Ancak turnitin raporuna çalışmanız sokulduğunda yüksek çıktı. Bu durumu önlemek için ne yapılmalı? Öncelikle yüksek lisans tezi benzerlik oranı %20’nin altında olma zorunluğuğu YÖK tarafından belirlenmiştir. Tezsiz yüksek lisans oranı ise %35’lere kadar çıkmakta ve üniversiteler göre farklılık gösterebilmektedir. Bu oranlara dikkat etmeyen öğrenciler tez savunmasına giremeyecek ve vakit kaybı yaşayacaklardır. Bu durumu önleyebilmek için; Kaynak araştırması yapılan çalışmalarda detaylı okuyup anlam bütünlüğünü bozmadan kendi cümleleriniz doğrultusunda yazıya aktarmak ve kaynağı o şekilde belirtmek gerekir. Ortalama 3 kelimenin yan yana gelmemesine dikkat edilmelidir. Aksi halde direkt intihale girmektedir.

İçerik gizle

Hemen Ara