HİZMETLERİMİZ

LİTERATÜR TARAMA/KAYNAK BELİRLEME

Konuya ilişkin tüm kitap/makale/tez/v.b. kaynaklarının taranıp bilimsel kısıtlılıklar içerisinde raporlama aşamasıdır. Kaynakların modellemesinde kendi veri tabanımızdan da destek alıyoruz.

Araştırma konusu ile ilgili anahtar kelimeleri tarayarak literatürdeki kaynakları belirliyoruz. Kaynak depolarken aşağıdaki platformlar sizin için faydalı olabilecektir.

Taranan literatüre yönelik literatür değerleme tablosu istendiği takdirde öğrenciye literatür tarama tablosu da kurgulanabilir.  İyi bir literatür tarama çalışmanın güçlü bir zemine sahip olmasına yarar.

Akademik çalışmalar 2 tür incelenir teorik ve uygulamalı olarak bu 2 uygulamada da muhakkak literatür taraması yapılmaktadır . Doğru bir literatür taraması nasıl yapılır sorusu tüm öğrencilerimizin kafasını karıştırmaktadır . Burada önemli olan taradığımız literatür kaynağının (kitap ,makale ,tez, konferans,) vs. Güncelliği , eğer konu türkçeye yeni kazandırılıyorsa yabancı kaynakların çeşitliği gibi parametreler dikkate alınır . İyi bir literatütür taraması özgün ve intihalsiz olmalıdır çünkü çalışmalardaki intihal olan kısmın bir çoğu buradan kaynaklanır.

Güçlü Bir Literatür Taramasında Olması Gerekenler
• Nitel ve nicel anlamda çeşitliliğe sahip kaynaklardan (kitap, makale, bildiri metni, sözlükler, konferans vb.) intihal yaratmayacak şekilde alıntılanması
• Eleştirel ve güncel içerikte olması
• Araştırma konusu ile bağlantılı ve bilimsel içeriğe sahip kaynaklardan olması

NİCEL (KANTİTATİF) UYGULAMALAR

Bir akademik çalışmanın sizi literatürde ayrıştıracak kısmı analiz bölümüdür. Analiz kantitatif ve kalitatif olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Metod Akademik Danışmanlık olarak sizlere bu iki analiz türünde de hizmet almanızı sağlayacak yetkinlikte uzman akademik kadroyu ulaşılabilir kılmaktadır. Akademisyenler ve öğrenciler tez ya da makalenin bu bölümünde sıklıkla aşağıdaki problemleri yaşamaktadırlar. • Akademik çalışma için uygun analiz türünün belirlenmesi,
• Analiz için uygun yazılımın seçilmesi,
• Seçilen yazılımın kullanımı ile ilgili bilgi eksikliği,
• Analizde hangi metotların kullanılacağı,
• Analizde kullanılacak hipotezlerin oluşturulması,
• Analizdeki verinin elde edilmesi,
• İstatistiksel bilgi eksikliği nedeniyle analiz bulgularının eksik ya da yanlış yorumlanması bu problemlerin başında gelmektedir.
Metod Akademik Danışmanlık olarak bu problemleri yaşamanıza engel olacak uzman akademik kadromuz ile sizlere çalışmalarınız için uygun olacak veri ve yöntemi sağlamaktayız. Analiz bölümünün tüm testlerini sizle paylaşmanın yanı sıra bunların çalışmanıza uygun görsel ve içerikte yansıtılmasını da sağlayacak desteği vermekteyiz. Alanında deneyimli kadromuz ile analiz aşamasında kullandığımız programlardan başlıcaları şunlardır: – SPSS – Eviews Son yıllarda veri biliminin ve veri analizinin fazlasıyla yaygınlaşması ile birlikte veri bilimi uygulamalarının hemen hemen tüm akademik çalışmalarda kullanılması popüler hale gelmiştir. Ancak, birçok kişi gerek programlama dili bakımından gerek veriye yaklaşım bakımından gerekse hangi metodun nasıl kullanılacağı bakımından Teknik bilgisi yetersiz kalmaktadır. Metod Danışmanlık ailesi olarak yenilenen ve gelişen yapımız ile; • RStudio • Python programlama diller

Tez Kaynağı Araştırması

SPSS ANALİZİ

SPSS Analizi: Popüler bir istatistik programı olan SPSS’te doğru testlerle doğru şablonlarla doğru analizlerin yapılması aşamasıdır. Ölçeklerin belirlenmesinden sonuç ve tartışmanın oluşturulmasına değin danışmanlık desteği veriyoruz.

Tez Kaynak Araştırması Nedir?

MÜLAKAT ANALİZİ

 

Mülakat Analizi: Belirlenmiş mülakat formu ile nitel bir modelleme ile çıktıların analiz edilmesidir.

 

SÖYLEM ANALİZİ

Söylem Analizi: Konuya ilişkin verilerin önceden belirlenmiş bir modelleme ile anlam, vurgu, editörlük boyutları açısından analiz edilmesidir.

İÇERİK ANALİZİ

İçerik Analizi: Konuya ilişkin verilerin önceden belirlenmiş bir içerik kodlama cetveliyle analiz edilmesidir.

Tez Yazdırma, Tez Danışmanlık
İçerik gizle

Hemen Ara