Mülakat Analizi: Belirlenmiş mülakat formu ile nitel bir modelleme ile çıktıların analiz edilmesidir.