Önsöz Nasıl Yazılır?

Önsöz, hem akademik tezlerin hem de kitapların ilk sayfalarında karşılaşılan bir ön sayfadır. Tez ve kitap önsözleri arasında oldukça bariz farkalr bulunmaktadır. “Önsöz Nasıl Yazılır?”  adlı bu yazıda, tezler için “Önsöz Nasıl Yazılır?” sorusuna cevap vermeye çalışacağız. 

 

Önsöz Nedir ve Önsöz Nasıl Yazılır?

 

Tezlerde Önsöz

Akademik bir çalışma niteliği bulunan tezlerde, tezin ön sayfaları olarak nitelendirilen sayfalardan biri olan önsöz, tez sahibinin akademik çalışmasının en başında yer alan ‘kişisel imzası’ olarak görülmektedir. Önsözün esas olayı, mevzu bahis eserin ne amaçla yazıldığının özetlenmesidir. Ancak ülkemizde genel olarak teşekkür niyetiyle yazılmaktadır. 

Yalnızca teşekkür amacıyla yazılan önsözlerde, tez sahibi çalışmasını tamamlama sürecinde yardım aldığı kişi ve kuruluşlara teşekkür etmektedir. Bu kapsamda tez danışmanına, bilgi ve kaynak sağlayan kişi ve kuruluşlara teşekkür edilimektedir. Bahsi geçen listeye, tez yazım sürecinde kişiye yardım eden ve destek veren ailesi, arkadaşları ve yakınlarının da ismi eklenebilmektedir. 

Önsöz yukarıdaki gibi yazıldığında yalnızca bir teşekkür metninden oluşabileceği gibi, teze dair bazı ayrıntıları içermesi daha doğru olacaktır. Kişi, önsözün başlangıcında çalışmanın konusunu kapsayıcı bir çerçeve çizecek şekilde özetleyebilir. 

Önsöz Örneği

Önsöz Nasıl Yazılır?
Önsöz Nasıl Yazılır?

 

Blog önerisi: Tez nasıl yazılır?

İçerik gizle

Hemen Ara