Makale Yazımı

MAKALE YAZIMI HAKKINDA

Bir gerçeği açıklamak, bir konudaki görüşlerini sunmak ya da bir tezi savunmak için yazılan yazılara makale denir.

Makale serbestliğe dayanan bir yazı türü olmadığı için yazımında belirli kurallara ve formata uymak gerekir.

Makalenin en önemli özelliği, alanında uzman kişiler tarafından yazılmış olması. Bu tür metinler nesnel bir anlatım dili ile kaleme alınır. Dolayısıyla yazarın tavrı ve kişiliği bu tür metinlerde hissedilmez. Ülkemizdeki akademik Dünya da çoğunlukla yüksek lisans ve doktora tezlerinin makaleye çevrilmesi ve yayınlanması şartı koyulabilmektedir.

Uzman kadromuz ile makaleleriniz hassas ve titiz bir şekilde hazırlanmaktadır.

Hemen Ara